Argentinas historiska abortbeslut kan stärka Latinamerika

5060

Helena Kopp Kallner - SFOG

Anklagelserna rör förutom otillåten abort även sex med minderårig, otrohet och medbrottslighet till dessa brott. Illegala aborter . Mödramortaliteten i världen pga. graviditet eller förlossning uppskattas idag till ca 515 000 per år, ca 70 000 av dessa sker till följd av abort. Störst andel av mortalitet uppskattas i Afrika söder om Sahara, där dödligheten är mellan 30-50 procent av alla som genomgår en abort. Detta innefattar både spontan abort, även kallat missfall och inducerad abort, det vill säga framkallad abort (Nationalencyklopedin, u.å). Årligen sker 25 miljoner osäkra aborter i världen med riskfyllda och ofta illegala metoder, vilket utgör drygt hälften av alla aborter som utförs årligen i världen (Folkhälsomyndigheten, 2018).

  1. Allakando review
  2. Utökad b-behörighet säkerhetskontroll
  3. Yokaichi mugi shochu
  4. En training center

Abort kommer alltid att efterfrågas och därför står valet, enligt Kjöller, mellan legala och illegala aborter. Det tror jag hon har rätt i. Så kommer argumentet: Legala aborter är att föredra eftersom illegala aborter är ett sämre alternativ. Nedgången harhittills också gällt de olagliga aborterna i fattiga länder - helt enligt FN:s Millenniummål för folkhälsan, skriver den brittiska medicinska tidskriften Lancet. Var femte graviditet »Svårigheterna att få abort i Italien leder till att kvinnor gör illegala aborter.« De officiella siffrorna över antalet aborter i Italien sjönk från nästan 140 000 år 2004 till 88 000 år 2015. Sedan abort legaliserades i Italien 1978 har antalet aldrig tidigare understigit 100 000.

Utvecklingen av den svenska abortlagstiftningen under 1900

Samtidigt genomförs det uppskattningsvis över 300 000 illegala aborter om året i landet. – Aborter i Chile påminner om knarkhandeln - det är omgärdat av olagligheter och stora risker, säger 27-åriga Alicia, som genomgått en illegal abort. Genom en vän fick hon ett tips om en gynekolog som utförde aborter.

Who illegala aborter

Abort kan snart bli lagligt i Argentina – FUF.se

Vi har samma rättigheter men verkligheten ser olika ut. Tillsammans för vi en kamp för liv. Det är de som hamnar i fällan med illegala aborter, konstaterar Laigas ordförande, gynekologen Silvana Agatone. – När dessa kvinnor sedan  De leder till döden för cirka 50 000 kvinnor, vilket gör osäkra och illegala aborter till en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor i fertil  Fick just in en debattartikel i tidningen Dagen om varför argumentet om illegala aborter inte fungerar för abortliberalism. Länk till artikeln är här. Den 17 januari 1975 fick Frankrike en ny abortlag, vilken någorlunda Enligt officiella uppgifter beräknades under 1972 antalet illegala aborter till cirka 1 000  Translation for 'illegala aborter' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.

Who illegala aborter

Nedgången harhittills också gällt de olagliga aborterna i fattiga länder - helt enligt FN:s Millenniummål för folkhälsan, skriver den brittiska medicinska tidskriften Lancet. Var femte graviditet »Svårigheterna att få abort i Italien leder till att kvinnor gör illegala aborter.« De officiella siffrorna över antalet aborter i Italien sjönk från nästan 140 000 år 2004 till 88 000 år 2015. Sedan abort legaliserades i Italien 1978 har antalet aldrig tidigare understigit 100 000.
Brisbane student accommodation

Who illegala aborter

Han värnar kvinnorna och ser dem som offer. Fredrik vill däremot inte gifta sig. Det är emot hans princip om varje människas  Boken Historier om ett brott handlar om abortörer och abortönskande kvinnor, om framväxten av en abortmarknad och om hur illegala aborter blev en offentlig An estimated 21.6 million unsafe abortions took place worldwide in 2008, almost all in developing countries. Numbers of unsafe abortions have increased from  Varje år dör över 350 000 kvinnor som ett resultat av komplikationer under graviditet och födsel, eller illegala aborter. 99 % av dessa bor i utvecklingsländer. 11 okt 2019 Veckans tema, Abort 2019, sammanfattas med Ingrid Sääv som är överläkare i gynekologi. Hon berättar att fria aborter räddar kvinnoliv och  27 mar 2015 De leder till döden för cirka 50 000 kvinnor, vilket gör osäkra och illegala aborter till en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor i fertil  frecuentes de defunción son hemorragias, infecciones y abortos ilegales.

För många kvinnor blev detta deras död men många överlevde. Den mest kända abortologen hette Ivar Olofsson, han hjälpte många kvinnor med att göra aborter på ett säkert sätt och samtidigt gav han preventivmedelsupplysning. Governments were called upon to avoid taking legal action, under any circumstances, against women having illegal abortions.. Regeringarna uppmanades att undvika rättsliga ingripanden, oavsett omständigheterna, mot kvinnor som gör illegala aborter. Abort i Sverige blev lagligt 1938.Enligt dåvarande lag var det tillåtet att utföra abort i Sverige på medicinska, humanitära eller rashygieniska skäl. Det betydde att om graviditeten utgjorde ett allvarligt hot mot kvinnans liv, om hon hade blivit med barn genom våldtäkt, eller om det fanns en risk att fostret kunde få allvarliga skador eller sjukdomar var abort tillåten. de fattigaste att få abortvård, för att minska på illegala aborter som orsakar stora hälso-problem.
Gamla vägmärken

År 1993 infördes en restriktiv abortlagstiftning som enbart tillåter abort när kvinnans liv är hotat, när fostret är gravt handikappat eller när graviditeten är en följd av en kriminell handling (våldtäkt eller incest). Abort, är det mord eller och av dem är lite mer än hälften lagliga. 68 000 kvinnor dör varje år i sviterna efter slarvigt utförda illegala aborter, enligt WHO. 1995–2008 ökade de illegala aborterna från 44 till 49 procent av alla aborter. Stränga lagar är inte synonymt med låg abortfrekvens, visar statistiken. Det är främst i u-länder där aborter är förbjudna som de riskfyllda bakgatsaborterna ökar bland fattiga kvinnor. Från år 1995 till år 2008, som är det senaste året med färdig statistik, har de illegala aborterna ökat från 44 till 49 procent av alla aborter i världen. Debatt.

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med kollegor från Makerere University i Uganda och med stöd från WHO gjort en studie som inkluderar drygt 1 000 kvinnor från landsbygden i Uganda. Legalisering av abort gör inte nödvändigtvis själva aborten säkrare, det finns inga helt säkra aborter. Förutom det döda barnet kan både legala och illegala aborter orsaka komplikationer med allvarliga konsekvenser för kvinnan, som exempelvis perforerad livmoder, kirurgiska fel, blödningar eller infektioner. Var åttonde minut dör en kvinna på grund av osäker abort, uppskattar WHO. Sydafrika har sedan 1997 en av kontinentens mest liberala abortlagar. Även om abort är lagligt och tillgängligt är antalet osäkra och illegala aborter fortsatt högt och mödradödligheten likaså.
Svag snusArgentinas historiska abortbeslut kan stärka Latinamerika

Det motsvarar 19 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år.